Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr BR.0007.18.117.2020 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru, warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe