Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe