Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 135/XXI/2020 Rady Gminy Popów

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe