Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/204/2020 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Żywca w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe