Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/142/20 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego przy ul. Leśnej w miejscowości Turów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe