Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.645.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 3 lipca 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 135/XVII/2020 Rady Gminy Miedźno z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźno

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe