Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ZZE.031.9.2020 Prezydenta Bytomia; Wójta Gminy Zbrosławice

z dnia 1 lipca 2020 r.

w sprawie udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości zamieszkałych na terenie Gminy Zbrosławice przez Izbę Wytrzeźwień funkcjonującą w strukturze Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe