Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Burmistrza Woźnik; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 17 lipca 2020 r.

do Porozumienia nr 12/KT/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Gminie Woźniki prowadzenia zadania pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789 w Woźnikach - etap II końcowy"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe