Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/222/2020 Rady Miejskiej w Koniecpolu

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Koniecpol

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe