Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.900.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 października 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXV/420/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 21 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze: ul. Bursztynowa

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe