Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 375/XXIV/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XV/89/2020 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/85/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym grantu (w formie refundacji) i realizacji zadania w ramach Projektu "Ograniczenie niskiej emisji na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu" nr WND-RPSL.04.03.04-24-0435/18-004. realizowanego w ramach Działania 4.3. "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej" na terenie Gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe