Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/362/2020 Rady Miasta Wisła

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe