Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 189/XX/2020 Rady Gminy Włodowice

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 108/XI/2019 Rady Gminy Włodowice z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe