Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Ujsoły

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/167/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-01-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe