Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/220/2021 Rady Gminy Wielowieś

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie określenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielowieś w 2021 roku'

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe