Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.1.4.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 8 marca 2021 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVIII/277/2021 Rady Gminy Psary z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwach: Strzyżowice, Malinowice, Preczów, Sarnów, Goląsza, Brzękowice, Dąbie - etap I

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe