Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 238/XXVIII/2021 Rady Gminy Konopiska

z dnia 2 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Konopiska"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe