Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.446.2021 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 0007.29.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleszów w 2021 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe