Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt III SA/Gl 122/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie ze skargi Wojewody Śląskiego na uchwałę Rady Gminy Mykanów z dnia 27 listopada 2015 r. nr 83/XIV/2015 w przedmiocie uchwalenia statutu gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe