REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 27/23
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie rejestru czynności służbowych stanowiących podstawę do wypłaty dodatku terenowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 w zw. z art. 89a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240, 347, 1723, 1834 i 1860) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzą w podległych sobie jednostkach organizacyjnych rejestr czynności służbowych wykonywanych przez funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiących podstawę do wypłaty dodatku terenowego, zwany dalej „Rejestrem".

2. Rejestr prowadzi się w postaci elektronicznej lub papierowej.

§ 2.

1. Rejestr zawiera w szczególności:

1) imię, nazwisko i numer kadrowy funkcjonariusza, któremu przysługuje dodatek terenowy;

2) kategorię zrealizowanych czynności, o których mowa w art. 89a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;

3) rodzaj zrealizowanej czynności (np. przesłuchanie, oględziny, obserwacja, itp.);

4) datę i miejsce realizacji czynności;

5) datę, numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego zrealizowaną czynność.

2. Wzór Rejestru określi dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa.

§ 3.

1. Na podstawie Rejestru kierownik jednostki organizacyjnej sporządza wykaz funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dodatku terenowego w danym miesiącu, zawierający:

1) imię, nazwisko i numer kadrowy funkcjonariusza;

2) ilość dni, za które przysługuje świadczenie.

2. Wykaz przekazuje się do Biura Finansów z wykorzystaniem aplikacji HERMES, a w przypadku gdy nie jest to możliwe w postaci papierowej, w terminie do dnia 5. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

§ 4.

Dyrektor Biura Finansów przedstawia wykaz Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego do zatwierdzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2023 r.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Szef Andrzej Stróżny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-21
  • Data wejścia w życie: 2023-09-23
  • Data obowiązywania: 2023-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA