REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 2

ZARZĄDZENIE NR 2/24
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2024 poz. 184) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 20/18 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Departamentu Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 22, z 2021 r. poz. 8 oraz z 2022 r. poz. 28) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Departamentu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział I Kontroli Decyzji Gospodarczych, zwany dalej „Wydziałem I”;

2) Wydział II Kontroli Oświadczeń Majątkowych, zwany dalej „Wydziałem II”;

3) Wydział III Planowania i Nadzoru, zwany dalej „Wydziałem III”;

4) Wydział IV Rozpoznania Informacji, zwany dalej „Wydziałem IV”;

5) Wydział V Sprawozdawczo-Organizacyjny, zwany dalej „Wydziałem V”;

6) Referat Analiz.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 wyrazy „dwóch zastępców” zastępuje się wyrazem „zastępcy”,

b) w ust. 2 wyrazy „jeden z jego zastępców” zastępuje się wyrazem „zastępca”;

3) w § 5 wyrazy „Wytycznych Szefa CBA” zastępuje się wyrazami „przepisach odrębnych”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „oraz Wydziału II”,

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia cyfrę rzymską „III” zastępuje się cyfrą rzymską „II”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do podstawowych zadań Wydziału III należy nadzór i koordynacja prowadzonych przez delegatury CBA przedkontrolnych czynności analityczno-informacyjnych, czynności kontrolnych oraz realizowanych w szczególności na podstawie art. 46 ustawy o CBA czynności pokontrolnych, szczegółowo uregulowane w przepisach odrębnych.”,

d) w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia cyfrę rzymską „V” zastępuje się cyfrą rzymską „IV”,

e) w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia cyfrę rzymską „VI” zastępuje się cyfrą rzymską „V”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 r.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-27
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA