REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 5/24
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzania regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6/16 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. Urz. CBA poz. 6, 7, 8, 25, i 27, z 2022 r. poz. 10 i 37 oraz z 2023 r. poz. 31) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.”;

2) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Przepis ust. 8 ma odpowiednie zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz w razie gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-17
  • Data wejścia w życie: 2024-04-18
  • Data obowiązywania: 2024-04-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA