REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 34

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI1)

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę Dyrektorów Szkół i Placówek Szkolnictwa Branżowego, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący - Henryk Kiepura - sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

2) zastępca przewodniczącego - Piotr Bartosiak - dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej;

3) członkowie:

a) Dorota Bajor - dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu,

b) Bożena Bogucka - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze,

c) Adam Bogusz - dyrektor Głogowskiego Centrum Kształcenia Zawodowego w Głogowie,

d) Bożena Czapska-Czoch - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu,

e) Ryszard Dombrowski - dyrektor Zespołu Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte w Gdańsku,

f) Wiesław Filipiak - dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu,

g) Łukasz Frański - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu,

h) Grzegorz Gajda - dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,

i) Arkadiusz Gałkowski - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu,

j) Iwona Hnatiuk - dyrektor Zespołu Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu,

k) Jerzy Jabczuga - dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie,

l) Wojciech Janowicz - dyrektor Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku,

m) Łukasz Jędrzejewski - dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego „Morro” w Barlinku,

n) Elżbieta Kacprzak - dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Szczecinie,

o) Henryk Jan Kiełkowski - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie,

p) Bogumiła Kluszczyńska - dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach,

q) Paweł Kucharczyk - dyrektor Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie,

r) Ryszard Lewandowski - dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 im. Tytusa Maksymiliana Hubera w Bydgoszczy,

s) Magdalena Łabuza - dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim,

t) Anna Matysek - dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach,

u) Małgorzata Mierczak - dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. dra Władysława Matlakowskiego w Zakopanem,

v) Elżbieta Moskal - dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,

w) dr Małgorzata Nawojczyk-Bolewska - dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu,

x) Anna Niczyporuk - dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku,

y) Małgorzata Nogalska - dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,

z) Marta Obrycka - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku,

za) Marek Onak - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie,

zb) Elżbieta Paprocka-Levano - dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku,

zc) Mariusz Pęza - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku,

zd) Zbigniew Piotrowski - dyrektor Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie,

ze) Grażyna Renata Popis - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Warszawie,

zf) Alfred Portée - dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie,

zg) Stefan Procyk - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie,

zh) Piotr Pukała - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Rzeszowie,

zi) Mirosław Pustelnik - dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Puławach,

zj) Małgorzata Ragiel - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze,

zk) Jacek Rudzki - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Kłobucku,

zl) Michał Tarnowski - dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie,

zm) Marek Tomasiewicz - dyrektor Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie,

zn) Adam Tomaszewski - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu,

zo) Elżbieta Urbańska-Golec - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu,

zp) Dominika Walicka - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi,

zq) Ireneusz Wiśniewski - dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu,

zr) Waldemar Wójcik - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju,

zs) Paweł Zawieja - dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,

zt) Sławomir Zieliński - dyrektor Zespołu Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie,

zu) Joanna Żebrowska - dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach,

zv) Joanna Żurawska - dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej.

2. Minister Edukacji albo przewodniczący Rady mogą zapraszać do udziału w pracach Rady, z głosem doradczym, osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach Rady.

§ 3.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) inicjowanie i opiniowanie zmian w kształceniu zawodowym, w tym:

a) udział w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych,

b) organizowanie wstępnych konsultacji nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w środowisku dyrektorów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz współpracujących z nimi pracodawców,

c) wspieranie Ministra Edukacji i kuratorów oświaty w konsultowaniu proponowanych zmian w szkolnictwie branżowym;

2) organizowanie i wspieranie działań informacyjno-promocyjnych z zakresu kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, w szczególności w środowisku pracodawców.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, w szczególności zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady zastępuje go zastępca przewodniczącego Rady.

§ 5.

1. Rada działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zapewniających w szczególności:

1) transmisję obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym;

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym umożliwiającą uczestnikom posiedzenia wypowiadanie się w jego toku.

§ 6.

1. Rada podejmuje stanowiska i wydaje opinie w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady. Kwestie sporne powstałe w toku prac Rady rozstrzyga przewodniczący Rady.

2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady.

3. Rada może podejmować stanowiska i wydawać opinie w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O rozpatrzeniu sprawy w trybie obiegowym decyduje przewodniczący Rady.

4. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Rady.

§ 7.

1. Obsługę merytoryczną Rady zapewnia Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

2. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Rady zapewnia Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

§ 8.

1. Wydatki związane z działalnością Rady są pokrywane z części 30 budżetu państwa - Oświata i wychowanie.

2. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych (Dz. Urz. MEiN poz. 23 i 135, z 2022 r. poz. 53 i 106 oraz z 2023 r. poz. 39).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji: B. Nowacka


1) Minister Edukacji kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji (Dz. U. poz. 2717).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-16
  • Data wejścia w życie: 2024-05-17
  • Data obowiązywania: 2024-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA