REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I) z 2020 roku

Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków z Cypru do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2020/C 432 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie mianowania jednego członka i jednego zastępcy członka z Irlandii i Malty do Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników 2020/C 432 I/02

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Konkluzje Rady Inwestycje publiczne z wykorzystaniem zamówień publicznych: zrównoważona odbudowa i nowy impuls dla odpornej gospodarki UE 2020/C 412 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie polityki w zakresie własności intelektualnej i zmiany systemu wzorów przemysłowych w Unii 2020/C 379 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady z dnia 30 października 2020 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu folii aluminiowej do dalszego przetwarzania pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości – wykorzystanie możliwości wynikających z cyfryzacji”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji — Czwarta zmiana „Tymczasowych ram środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” oraz zmiana załącznika do komunikatu Komisji do państw członkowskich w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla JAMALA HUSSEINA HASSANA ZEINIYEGO, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2020/1473

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 29 września 2020 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 września 2020 r. w sprawie mianowania członków oraz zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 21 września 2020 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Doradczego ds. Swobodnego Przepływu Pracowników

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 4 września 2020 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na stanowisko dyrektora wykonawczego (zatrudnienie na czas określony – grupa zaszeregowania AD 14) – Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) – Vigo (Hiszpania) – COM/2020/20050 ( Dz.U. C 231 A z 14.7.2020 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Oświadczenie Komisji dotyczące dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby, do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/798/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2020/1195, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2020/1194, w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dotyczą dane i do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2013/798/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 224/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Republice Środkowoafrykańskiej

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Przyjęcie zmian w regulaminie wewnętrznym Eurojustu

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji — Wytyczne dotyczące pracowników sezonowych w UE w kontekście pandemiiCOVID-19

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Tworzenie sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Naukowo-Technicznego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie o odroczeniu rozpoczęcia stosowania przepisów MiFIR o otwartym dostępie w odniesieniu do giełdowych instrumentów pochodnych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie mianowania siedmiu członków Zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na sektor sportu i odbudowy tego sektora

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA