REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I) z 2023 roku

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/1566, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/1563, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/1566, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/1563, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, wobec których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Avis rectificatif à l’avis de vacance d’emploi no 16/T/23 concernant l’emploi de secrétaire général(e) au secrétariat du Comité économique et social européen [publication selon l’article 2, point a), et l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne] ( JO C 178 A du 22.5.2023 )

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Komunikat Komisji – Zmiany do zawiadomienia Komisji – Uzupełniających wytycznych w sprawie ograniczeń wertykalnych w porozumieniach dotyczących sprzedaży i napraw pojazdów silnikowych oraz dystrybucji części zamiennych do pojazdów silnikowych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od 30 marzec 2023 do 30 marzec 2023(Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady lub Art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Zamówienia publiczne: przestrzeń danych służąca poprawie jakości wydatków publicznych, kształtowaniu polityki w większym stopniu opartemu na danych oraz zwiększeniu dostępu MŚP do przetargów

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji (WPZiB) 2017/1775, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/431, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1770, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/428 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osoby, której dane dotyczą i do której mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2017/1775 i rozporządzeniu Rady (UE) 2017/1770 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Mali

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, podmiotów i organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzjami Rady (WPZiB) 2023/432, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/429, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2014/145/WPZiB, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/432, oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/429, w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, wobec których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2014/145/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999, zmienionej decyzją Rady (WPZiB) 2023/433, i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/430 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2020/1999 i w rozporządzeniu Rady (UE) 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Ogłoszenie skierowane do „RT Arabic” i „Sputnik Arabic” w związku z ich umieszczeniem w decyzji Rady 2014/512/WPZiB i rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla: Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan, Abdul Manan Agha, Aris Munandar, Abu Rusdan, Isnilon Totoni Hapilon, Abdullah Anshori, Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo, Oman Rochman, Hamid Abdallah Ahmad Al-Ali, Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali, Mahmoud Mohammad Ahmed Bahaziq, Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri, 'Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi, Majeed Abdul Chaudhry, Mohammed Tufail, Mati ur-Rehman Ali Muhammad, Aamir Ali Chaudhry, Alexanda Amon Kotey, Elshafee El Sheikh, Boubekeur Boulghiti, Mokhtar Belmokhtar, Abdelmalek Droukdel, Yahia Djouadi, Djamel Akkacha, Abderrahmane Ould El Amar, Adnan Abou Walid Al-Sahraoui, Taibah International - Bosnia Offices, Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation oraz Al-Haramain (oddział Niderlandy), których wskazania zostały zmienione na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/329 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla Islamskiego Państwa w Iraku i Lewancie w Azji Południowo-Wschodniej (ISIL-SEA, ISIL-Azja Południowo-Wschodnia), którego nazwa została dodana do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/249

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA