REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C(I) z 2021 roku

Zawiadomienie dla SANAULLAH GHAFARI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 z dnia 27 maja 2002 r. wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/2311 2021/C 519 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wspólna deklaracja Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej Priorytety legislacyjne UE na 2022 r. 2021/C 514 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10465 – ADECCO / AKKA) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 514 I/02

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zarządzania finansami mechanizmu ubezpieczeń wzajemnych ustanowionego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/695 w odniesieniu do działań w ramach siódmego programu ramowego, programu „Horyzont 2020”, programu „Horyzont Europa” i programów Euratomu 2021/C 514 I/03

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10411 – ABM / YKA / HEBEI MAURI) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 514 I/04

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10536 – TOTALENERGIES / THREE GORGES CORPORATION / JV) (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 512 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie wzmocnienia Europejskiej Unii Zdrowotnej 2021/C 512 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie mianowania członka zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 2021/C 512 I/03

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Zestawienie decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych w okresie od dnia 17 grudnia 2021 r. (Opublikowano zgodnie z art. 13 lub art. 38 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac służących realizacji strategii UE na rzecz młodzieży w latach 2022–2024 2021/C 504 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie realizacji strategii UE na rzecz młodzieży (2019–2021) 2021/C 504 I/02

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie na temat aktywności fizycznej przez całe życie 2021/C 501 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie zwiększenia dostępności i konkurencyjności europejskich treści audiowizualnych i medialnych 2021/C 501 I/02

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Konkluzje Rady w sprawie kultury, wysokiej jakości architektury i środowiska zbudowanego jako kluczowych elementów inicjatywy nowy europejski Bauhaus 2021/C 501 I/03

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie ochrony i tworzenia dla młodych ludzi przestrzeni obywatelskich, które ułatwiają merytoryczne uczestnictwo młodzieży 2021/C 501 I/04

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie udzielania licencji otwartego oprogramowania na oprogramowanie Komisji i ponownego wykorzystywania tego oprogramowania 2021/C 495 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Wykaz portów w państwach członkowskich UE, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 Wykaz portów w Irlandii Północnej, w których statkom rybackim z państw trzecich zezwala się na dostęp do usług portowych i prowadzenie operacji wyładunku i przeładunku produktów rybołówstwa zgodnie z Protokołem w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej do Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej 2021/C 483 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Zawiadomienie dla EMRAAN ALI, którego nazwisko zostało dodane do wykazu, o którym mowa w art. 2, 3 i 7 rozporządzenia Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzającego niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida, na mocy rozporządzenia Komisji (UE) 2021/2108 2021/C 483 I/02

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Rady z dnia 23 listopada 2021 r. dotycząca przyjęcia stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu korygującego nr 6 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 2021/C 475 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 466 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Informacje o zamknięciu łowisk przekazane przez państwa członkowskie 2021/C 466 I/03

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2021/C 466 I/02

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Mianowanie urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w niektórych postępowaniach dotyczących konkurencji 2021/C 463 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 12 listopada 2021 r. ustanawiająca grupę ekspertów ds. europejskiego mechanizmu gotowości i reagowania na kryzysy związane z bezpieczeństwem żywnościowym 2021/C 461 I/01

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 27 października 2021 r. ustanawiająca grupę ekspertów o nazwie „platforma ds. niepełnosprawności”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA