REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L(I)

Zalecenie Komisji (UE) 2019/780 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie praktycznych zasad wydawania autoryzacji w zakresie bezpieczeństwa zarządcom infrastruktury

Strony 390 - 390 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/796 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/696 z dnia 3 maja 2019 r. zmieniające po raz 301. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z organizacjami ISIL (Daisz) i Al-Kaida

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Europejskiego Banku Inwestycyjnego z dnia 26 lutego 2019 r. ustanawiająca przepisy wewnętrzne dotyczące przetwarzania danych osobowych przez dyrekcję personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego w odniesieniu do przekazywania informacji osobom, których dane dotyczą, oraz do ograniczenia niektórych ich praw

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/642 z dnia 13 kwietnia 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/619 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie minimalnej ceny sprzedaży odtłuszczonego mleka w proszku w trzydziestym piątym częściowym zaproszeniu do składania ofert w ramach procedury przetargowej otwartej rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2016/2080

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/592 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/1806 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu, w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/585 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 206/2010 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazów krajów trzecich, ich terytoriów lub części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii niektórych zwierząt oraz świeżego mięsa

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/586 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające część 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 798/2008 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu i produktów drobiowych

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/587 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 119/2009 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu krajów trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mięsa dzikich zającowatych, niektórych dzikich ssaków lądowych oraz królików utrzymywanych w warunkach fermowych

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/588 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (UE) nr 605/2010 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich lub ich części, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek mleka surowego, przetworów mlecznych, siary i produktów na bazie siary, przeznaczonych do spożycia przez ludzi

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/589 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 1251/2008 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, terytoriów, stref lub enklaw, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej przesyłek zwierząt akwakultury

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/590 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2018/659 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich i części terytoriów państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii żywych koniowatych oraz nasienia, komórek jajowych i zarodków koniowatych

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/591 z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające załącznik V do rozporządzenia (WE) nr 136/2004 w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek siana i słomy

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD) z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie przepisów wewnętrznych dotyczących ograniczenia określonych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście czynności wykonywanych przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/491 z dnia 25 marca 2019 r. mające na celu umożliwienie kontynuacji programów współpracy terytorialnej PEACE IV (Irlandia-Zjednoczone Królestwo) oraz Zjednoczone Królestwo-Irlandia (Irlandia-Irlandia Północna-Szkocja) w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/492 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 391/2009 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2019/493 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1141/2014 w odniesieniu do procedury weryfikacji dotyczącej naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/494 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie niektórych aspektów bezpieczeństwa lotniczego w odniesieniu do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/495 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/496 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 poprzez wydanie generalnego unijnego zezwolenia na wywóz w odniesieniu do wywozu niektórych produktów podwójnego zastosowania z Unii do Zjednoczonego Królestwa

Strony 20 - 20 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/497 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 508/2014 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/498 z dnia 25 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

Strony 25 - 25 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/499 z dnia 25 marca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące kontynuacji trwających działań w zakresie mobilności edukacyjnej w ramach programu Erasmus+ ustanowionego rozporządzeniem (UE) nr 1288/2013 w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii

Strony 32 - 32 Pobierz pdf

REKLAMA