| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 12 sierpnia 2015 pozycje 4852-4861

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 12 sierpnia 2015

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.26.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr IX-77/15 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łapsze Niżne - w części tj. w zakresie: 1. § 3 ust. 1 pkt 2) lit. c); 2. § 3 ust. 1 pkt 3); 3. § 3 ust. 2 pkt 3); 4. § 3 ust. 9; 5. § 3 ust. 10; 6. § 3 ust. 11; 7. § 4 ust. 2; 8. § 4 ust. 4 pkt 1) lit.b); 9. § 4 ust. 5 pkt 1) i pkt 2) 10. § 4 ust. 9; 11. § 4 ust. 10; 12. § 4 ust. 11; 13. § 5 ust. 4; 14. § 5 ust. 5; 15. § 5 ust. 6 16. § 5 ust. 7; 17. § 6 ust. 2 w zakresie słów: „ w których stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł, bez względu na sposób ustania stosunku pracy (zakończone okresy pracy)”; 18. § 6 ust. 5; 19. § 6 ust. 6; 20. § 6 ust. 7; 21. § 7 ust. 4; 22. § 7 ust. 5; 23. § 7 ust. 6; 24. § 7 ust. 7; 25. § 7 ust. 10; 26. § 8 ust. 5; 27. § 8 ust. 7; 28. § 8 ust. 8; 29. § 8 ust. 9 w zakresie słów: „lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami”; 30. § 8 ust. 13 31. § 9 ust. 2; 32. § 9 ust. 5; 33. § 9 ust. 14 pkt 1 lit c) w zakresie ostatniej cyfry „2”; 34. § 9 ust. 17; 35. § 10 ust. 3 lit. j); 36. § 11.Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego rok 2015 poz. 4858