reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Akty prawne: Dzienniki Urzędowe

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego

Szukaj w Dziennikach Urzędowych:

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 4 maja 2020

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN-I.4131.1.251.2020.16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. orzekające nieważność § 2 ust. 1 pkt 6 w zakresie zwrotu: „tzw. »resztkowe«”, § 2 ust. 1 pkt 7 w zakresie zwrotów: „i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak”, „farby, lakiery, świetlówki, żarówki, termometry rtęciowe itp.”, § 2 ust. 3 w zakresie zwrotu: „mieszkańcy zobligowani są wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te”, § 2 ust. 8 w zakresie zwrotu: „wyłącznie prawidłowo posegregowane i”, § 2 ust. 9, § 2 ust. 11, § 3 ust. 1 w zakresie zwrotu: „tzw. »resztkowe«”, § 4 ust. 1 w zakresie zwrotów: „(w tym”, „)”, „i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak”, „farby, lakiery, świetlówki, żarówki, termometry rtęciowe itp.”, „stanowiące odpady komunalne inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia we własnym zakresie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do właściwego organu administracji, pochodzące z gospodarstw domowych”, § 4 ust. 2 w zakresie zwrotów: „(w tym”, „)”, „- stanowiące odpady komunalne inne niż niebezpieczne, powstałe w wyniku prowadzenia we własnym zakresie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych do właściwego organu administracji oraz”, § 4 ust. 4 zdanie pierwsze, § 6 ust. 4 uchwały nr XV/138/2020 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiDziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego rok 2020 poz. 3804
reklama
reklama
reklama