Kategorie
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Janusz Ryfka

Menadżer ds. PPK w PFR TFI

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Uczestniczył w procesach akwizycyjnych oraz wspierał działalność w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, w szczególności w spółkach z Grupy Kapitałowej PGE, Orange i Syngenta. Zarządzał i koordynował współpracę z największymi klientami korporacyjnymi w ramach zarządzania aktywami oraz odpowiadał za rozwój oferty produktowej.

W PFR TFI odpowiedzialny za rozwój oferty produktowej oraz narzędzi wspierających obsługę PPK.

Jak oszacować wartość zamówienia w kontekście zawarcia umowy o zarządzanie PPK? Jaka będzie szacunkowa wartość zamówienia w przypadku zawierania umowy o zarządzanie PPK na czas oznaczony, a jaka dla umów zawieranych na czas nieoznaczony? Niewątpliwie kluczowa jest tu interpretacja Urzędu Zamówień Publicznych uściślająca sposób szacowania wartości zamówienia w związku zawarciem umowy o zarządzanie PPK.