Kategorie

Małgorzata Mędrala

Dołącz do grona ekspertów
Małgorzata Mędrala

radca prawny

radca prawny wpisany na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, z ponad 12-letnim doświadczeniem w bieżącej obsłudze podmiotów sektora prywatnego i publicznego z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii (IT);

doktor nauk prawnych ze specjalnością z zakresu prawa pracy;

doświadczony szkoleniowiec i konsultant czasopism prawniczych (m.in. ponad 10-letnia współpraca z Wydawnictwem INFOR, Beck i Wolters Kluwer);

zaangażowana w pracę naukową i dydaktyczną, pracownik naukowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowca na uczelniach prywatnych, szkoleniowiec aplikantów radcowskich w OIRP w Krakowie;

autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych w sektorze prywatnym oraz publicznym, zarówno o charakterze praktycznym, jak i naukowym;

uczestnik i prelegent na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UJ w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej oraz aplikację radcowską w OIRP w Krakowie, absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ.

malgorzata.medrala@mmedrala.pl

https://mmedrala.com.pl/

Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ojcu lub innemu członkowi najbliższej rodziny składa się w celu skorzystania z pozostałej części urlopu, z której zrezygnowała matka dziecka. Pobierz wzór wniosku. Jakie dokumenty należy dołączyć?
Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca może odbyć się w przypadku legitymowania się przez matkę orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wówczas przeniesienie urlopu może odbyć się wcześniej niż po 14 tygodniach. Ile tygodni urlopu należy wykorzystać? Pobierz wzór wniosku.
Rezygnacja z części urlopu macierzyńskiego powinna być zawarta we wniosku złożonym pracodawcy w formie pisemnej. Należy przy tym pamiętać, że matka ma obowiązek wykorzystania pierwszych 14-tygodni urlopu. Pobierz wzór wniosku w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego. Jakie dokumenty należy dołączyć?
Urlop macierzyński dla ojca dziecka to tylko jeden z urlopów, z którego może skorzystać w przypadku opieki nad dzieckiem. Kiedy ojciec może przejść na macierzyński? W pierwszej części poradnika omówiony został wymiar urlopu macierzyńskiego oraz sposób przejęcia urlopu przez ojca. Pobierz wzory wniosków.
Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza zmiany w ZFŚS. Umożliwia zawieszenie przez pracodawców w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 następujących obowiązków: tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego, wypłaty świadczeń urlopowych. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby można było to zrobić?
Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika (dokonywane zarówno w trybie zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych) uprawnia do odprawy w wysokości 1, 2 lub 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jakie okresy zatrudnienia u pracodawcy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika?
Monitoring wizyjny może zostać wprowadzony w ściśle określonych przypadkach. W związku z prowadzeniem monitoringu pracodawca ma liczne obowiązki informacyjne.
Od 4 września 2018 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Nowe regulacje mają wpływ na zatrudnienie pracowników, którzy mają dostęp do poufnych informacji przedsiębiorstwa. Zmiany te oznaczają nowe obowiązki dla pracodawców w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.