Kategorie

Okresy zatrudnienia przy ustalaniu wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika

Okresy zatrudnienia przy ustalaniu wysokości odprawy z tytułu zwolnienia grupowego. Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika. / fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika (dokonywane zarówno w trybie zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych) uprawnia do odprawy w wysokości 1, 2 lub 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jakie okresy zatrudnienia u pracodawcy należy wziąć pod uwagę przy ustalaniu wysokości odprawy przysługującej z tytułu zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika?

Wysokość odprawy w przypadku zwolnienia grupowego

Zgodnie z art. 8 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z dnia 13 marca 2003 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969) pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

 1. jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;
 2. dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;
 3. trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Polecamy: Wynagrodzenia 2020. Rozliczanie płac w praktyce

Na podstawie art. 10 ustawy odprawa w powyższej wysokości przysługuje także w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż przy tzw. zwolnieniach grupach. Są to tzw. zwolnienia indywidualne.

Zatrudnienie u danego pracodawcy

Reklama

W praktyce pojawia się pytanie, jak rozumieć zwrot ustawodawcy „zatrudnienie u danego pracodawcy”. Czy do zakładowego stażu pracy pracownika wyliczanego na potrzeby ustalenia wysokości omawianej odprawy należy wliczać jedynie ostatni okres zatrudnienia, czy też wszelkie okresy zatrudnienia w przeszłości u danego pracodawcy?

Przepisy nie rozstrzygają wprost tej kwestii. Niemniej jednak literalna wykładnia prowadzi moim zdaniem do wniosku, iż powinny być liczone wszelkie okresy zatrudnienia pracownika. Sytuacja ta może stanowić szczególnie dotkliwe obciążenie dla pracodawców, gdy pracownik kilkakrotnie rozstaje się z firmą i dodatkowo z różnych powodów. Możliwe są także przypadki, że pracownik w przeszłości otrzymał już z tego powodu odprawę od pracodawcy. Ustawa nie wyłącza jednak wprost takich okresów zatrudnienia u danego pracodawcy na potrzeby wyliczania zakładowego stażu pracy przy odprawach. Dlatego też często może to w takich sytuacjach stanowić nadmierne obciążenie pracodawców i rodzić wątpliwości w świetle konstytucyjnej zasady proporcjonalności.

W praktyce próbuje się powyższy stan ratować poprzez stosowanie wykładni celowościowej. W literaturze spotkać można pogląd, iż w przypadku wypłaty w poprzednich latach odprawy w oparciu o przepisy ustawy ze względów celowościowych okres ten nie powinien być ponownie zaliczany do stażu pracy przy wypłacie odprawy w przypadku kolejnego rozwiązania stosunku pracy z tych przyczyn[1]. Niemniej jednak wykładnia literalna przeczy moim zdaniem takiemu stanowisku[2] i dlatego uważam, iż kwestia ta wymaga wyraźnej interwencji ustawodawcy.

Jako argumenty przeciwne (przemawiające przy pozostaniem przy literalnej, niestety mniej korzystnej dla pracodawców wykładni ustawy) wskazać należy wskazać bowiem:

 • utrwalony w orzecznictwie SN sposób wliczania zakładowego stażu pracy na potrzeby długości okresu wypowiedzenia (uchwała SN z dnia 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02, OSNAPiUS 2003 nr 3, poz. 1);
 • trudności praktyczne z ustaleniem długości przerwy pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia,
 • oddzielenie przypadków, gdy pracownik otrzymał z tytułu rozwiązania stosunku pracy w przeszłości odprawę od przypadków, gdy takiej nie otrzymał.
Reklama

Pracownik przepracował w przeszłości 3 lata i otrzymała odprawę w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia za pracę. Po 2 latach został ponownie zatrudniony u pracodawcy i przepracował 1 rok, po czym znowu miały miejsce reedukacje etatów, którymi był objęty pracownik. W takiej sytuacji pracownik posiada 4 -letni staż zatrudnienia u danego pracodawcy, pomimo, iż jego ostatni okres zatrudnienia wynosił 1 rok. W świetle literalnej wykładni ustawy odprawa przysługuje więc w wysokości 2-krotności wynagrodzenia za pracę.

Reasumując, w obecnym stanie prawnym przy ustalaniu długości zakładowego stażu pracy pracownika na potrzeby wyliczenia omawianej odprawy należy zliczyć wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na długość przerw między nimi.

Ze względu na istniejące argumenty celowościowe za odwrotnym stanowiskiem, kwestia ta wymaga moim zdaniem de lege ferenda wyraźnej interwencji ustawodawcy.

[1] Zob.  K.W. Baran, Uprawnienia pracowników w ramach zwolnień grupowych, MPP 2006/5; K.W. Baran, M. Lekston, Komentarz do art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [w:] K.W. Baran, Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa 2019, s. 657–658; stanowisko K.W. Barana podzielił Sądu Okręgowy we Włocławku w wyroku z dnia 29 maja 2013 r., IV Pa 36/13, LEX nr 1715259. Por. także: B. Muszyńska, Kilka uwag na temat interpretacji art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego 2015/ 5, s. 35.

[2] Za wliczaniem całości stażu pracy u danego pracodawcy na potrzeby wypłaty odprawy – W. Muszalski, komentarz do art. 8 ustawy, teza IV [w:] W. Muszalski, K. Walczak, Prawo pracy – akty wykonawcze – suplement. Komentarz, Warszawa 2006, Legalis; K. Walczak, komentarz do art. 8 u.z.g., teza IV.1 [w:] Komentarz do ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, red. J. Wratny, red. K.Walczak, Warszawa 2009, Legalis;  podobnie: P. Walorska, 2.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika [w:] Staż pracy, LEX 2014; T. Niedziński, komentarz do art. 8 u.z.g., teza 8 [w:] T. Niedziński, E. Nurzyńska-Wereszczyńska, Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Kazusy. Wzory pism. Schematy, tabele, Legalis 2016; K. Jaśkowski, E. Maniewska, J. Stelina, komentarz do art. 8 u.z.g., teza 3.2.2.[w:] K. Jaśkowski, E. Maniewska, J. Stelina, Grupowe zwolnienia. Komentarz, Warszawa 2007, Lex/el.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  7 maja 2021
  Zakres dat:

  Emerytury stażowe. Prezydent powołał Radę ds. Społecznych

  Wypracowanie propozycji tzw. emerytury stażowej ma być jednym z zadań Rady ds. Społecznych, którą powołał prezydent.

  Czy biuro podróży może wymagać od turysty szczepienia?

  Szczepień przeciw COVID-19 może wymagać organizujące wyjazd biuro podróży, przyjmujący turystę hotel czy przewoźnik. Czy jest to zgodne z prawem?

  Internet popularny w komunikacji z administracją publiczną

  Internet na Mazowszu ma coraz większe znaczenie jako kanał komunikacji z administracją publiczną. Jakie są statystyki?

  Rzecznik TSUE o polskim systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

  Według opinii rzecznika generalnego TSUE trybunał powinien orzec, iż polskie prawo w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem unijnym.

  Bezpieczne hasło - czyli jakie?

  Bezpieczne hasło jest pierwszą linią obrony przed cyberprzestępcami. Jak skutecznie tworzyć hasło i nie dać się hakerom?

  Szczepienia w zakładach karnych - projekt

  Szczepienia w zakładach karnych zakłada projekt rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. To nie jedyne miejsce, o które zostanie rozszerzony katalog miejsc, w których będą wykonywane szczepienia.

  SMS-y z pytaniem o alimenty nękaniem? SN uchylił wyrok

  SMS-y z pytaniem o alimenty zostały przez męża uznane za nękanie. Zdaniem Sądu Najwyższego nie można bez wątpliwości uznać, iż doszło do popełnienia występku.

  Zadłużeni emeryci. Co mogą zrobić w ciężkiej sytuacji finansowej?

  Emeryci znajdują się w coraz gorszych sytuacjach finansowych. Według danych Krajowego Rejestru Długów, zadłużonych w tej grupie przybywa.

  Po roku większa liczba bezrobotnych – porównanie [TABELA]

  Liczba bezrobotnych w Polsce w 2021 r. wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego. Jak wygląda porównanie w poszczególnych województwach?

  Z jakich wydatków zrezygnują konsumenci w II kwartale 2021 r.?

  Wydatki zakupowe planuje ograniczyć 40% Polaków. Z deklaracji konsumentów wynika, że głównym powodem ograniczeń są rosnące ceny.

  Rejestracja na szczepienie COVID - 4 sposoby

  Rejestracja na szczepienie COVID może odbyć się na 4 sposoby - infolinia, online, SMS i kontakt z konkretnym punktem szczepień. Jak zapisać się na szczepienie?

  Od osób starszych łatwiej wyłudzić dane osobowe

  Osoby po 45. roku życia są bardziej podatne na wyłudzenie danych osobowych. Tak wynika z raportu przeprowadzonego pod patronatem UODO.

  Karta EKUZ z dłuższym terminem ważności

  Karta EKUZ ma dłuższy termin ważności. Nowe zasady obowiązują od 28 kwietnia 2021 r. Co się zmieniło?

  Fałszywe e-sklepy w pandemii częstym problemem

  Na fałszywy e-sklep w pandemii nietrudno się natknąć. Czy potrafimy je rozpoznawać?

  Jak nocować w lesie w 2021 r.?

  Jak nocować w lesie? Od 1 maja 2021 r. można wybrać jedno z ponad czterystu nadleśnictw, realizujących program „Zanocuj w lesie”.

  Skrócenie izolacji dla chorych z COVID-19 – projekt zmian

  Skrócenie izolacji dla chorych z COVID-19 zakłada aktualnie rozpatrywany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Co to może oznaczać dla pacjentów?

  Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

  TSUE wydał wyrok w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Jakie stanowisko zajął trybunał?

  Majówka - czego unikać? [ranking szkód]

  Majówka wyróżnia się większą ilością zgłaszanych szkód. Co może się przytrafić podczas długiego weekendu?

  Na co emeryci wydadzą trzynastki?

  Z danych GUS wynika, że comiesięczne wydatki emeryta pochłaniają średnio ¾ dochodów. Na co warto przeznaczyć trzynastą emeryturę, by zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe?

  Zasady kwarantanny granicznej po majówce

  Zasady kwarantanny granicznej po majówce nie zmienią się . Nadal obejmowani nią będą wszyscy przekraczający granicę Polski - przybywający zarówno z państw Strefy Schengen, jak i pozostałych.

  Spis powszechny – loteria

  Spis powszechny i loteria? To możliwe w przypadku samospisu. Podpowiadamy co i jak można wygrać.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnych - co się zmieni?

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnych ma być łatwiejsze do uzyskania. Czy nowe przepisy rozwieją dotychczasowe wątpliwości?

  Obostrzenia maj 2021

  Obostrzenia na maj 2021 r. zostały przedstawione podczas środowej konferencji prasowej. Które branże zostaną otwarte?

  Problematyka żołnierza OT na gruncie Kodeksu karnego

  Czy żołnierze OT są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu ustawy karnej? Co ze szczególną ochroną przewidzianą dla służb mundurowych?

  Przetwarzanie danych biometrycznych w dowodach osobistych

  Kwestie przetwarzania danych biometrycznych w nowych dowodach osobistych ureguluje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji, które zostało skierowane do opiniowania.