Kategorie

Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

Dołącz do grona ekspertów
Agnieszka Żurawska-Wojcieszek

Auditor, konsultant, trener w zakresie systemów zarządznia

Ukończone studia magisterskie w zakresie zarządzania na Wydziale Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Krakowskiej oraz studia podyplomowe w zakresie Coachingu i Mentoringu Organizacyjnego na Uniwersytecie Łódzkim. Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego. Od 2006 roku własna działalność gospodarcza w zakresie: doradztwa, szkolenia, auditów systemów zarządzania dla ponad 300 firm.

Od roku 2009 współpraca z jednostkami certyfikującymi jako auditor wiodący systemów zarządzania wg norm ISO 9001, PN-N/OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 14001, SCC (Safety Certificate Contractors). Od 2014 roku współpraca z Polskim Centrum Akredytacji jako auditor techniczny.

W związku z panującą epidemią COVID-19 i wynikającymi z niej ograniczeniami, coraz więcej organizacji decyduje się na przeprowadzanie auditów w formie zdalnej. Polskie Centrum Akredytacji w dniu 15 kwietnia 2020 r. ogłosiło, że oceny jednostek będą przeprowadzane zdalnie do odwołania. Jednostki certyfikujące informują na swoich stronach internetowych o realizacji zdalnych auditów u klientów. Z możliwości zdalnego przeprowadzania auditów korzystają również certyfikowane organizacje oraz firmy konsultingowe, realizując w ten sposób programy auditów wewnętrznych.
W marcu 2018 została opublikowana pierwsza w historii międzynarodowa norma w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001. Norma ta zastępuje dotychczasowe normy w zakresie systemu zarządzania BHP tj. polską normę PN-N 18001:2004 i brytyjską normę BS OHSAS 18001:2007.