Kategorie
Marta Olewińska

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa Sp.k.

Zajmuje się bieżącą obsługą prawno-podatkową, w szczególności odpowiada za przygotowanie opinii oraz ekspertyz.

Wspiera pracę w zakresie postępowań przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Posiada doświadczenie zawodowe związane z obsługą i doradztwem podatkowym dla podmiotów krajowych, w tym podmiotów prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Specjalizacje:

- Prawo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu podatków dochodowych.
- Obsługa klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Absolwentka Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Pasje pozazawodowe:

Kolarstwo górskie oraz szosowe. Literatura grozy, s-f.

Kontakt:

molewinska@marianskigroup.pl

42 207 76 62

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wprowadza zmiany w odniesieniu do obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników.
W jaki sposób przyjęcie nowej metody unikania podwójnego opodatkowania, wynikającej z art. 5 Konwencji MLI, wpływa na obowiązki podatkowe osób pobierających emeryturę zagraniczną? Jak kształtują się w takiej sytuacji obowiązki banku jako płatnika?