REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Sp. P.

Dołącz do grona ekspertów
Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Sp. P.

Specjaliści od prawa pracy, prawa nieruchomości i prawa korporacyjnego

Kancelaria Nowicki i Ziemczyk powstała w 2006 roku w oparciu o dwie wspólnie prowadzone kancelarie adwokata Michała Nowickiego oraz radcy prawnego Piotra Ziemczyka. Od 2010 roku działa w formie prawnej spółki partnerskiej pod firmą Kancelaria Prawna Nowicki Ziemczyk Adwokaci i Radcowie prawni Spółka partnerska.

Zespół naszych prawników doradza Klientom w sprawach z dziedziny prawa pracy, prawa nieruchomości i prawa korporacyjnego. Kancelaria Nowicki i Ziemczyk oferuje Klientom kompleksową obsługę prawną związaną z prowadzeniem sporów sądowych, w tym przed sądem polubownym (arbitraż), na wszystkich stadiach postępowania od negocjacji przedsądowych do postępowania egzekucyjnego.

Dla naszych Klientów tworzymy regulaminy (regulaminy pracy, wynagradzania, premiowania, konkursów), procedury, polityki, prowadzimy komisje antymobbingowe, wspieramy procesy związane z restrukturyzacją zatrudnienia, prowadzimy doradztwo z zakresu optymalizacji kosztów zatrudnienia, rejestrujemy oraz przekształcamy spółki prawa handlowego i przygotowujemy pełną dokumentację korporacyjną.

Ponadto zapewniamy pełną obsługę firm administrujących i zarządzających nieruchomościami, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, w tym zapewniamy usługi windykacyjne, doradzamy z zakresu uchylania uchwał zarządów wspólnot, prowadzimy negocjacje z deweloperami i dostawcami usług, przeprowadzamy audyty nieruchomości, opiniujemy umowy związane z obrotem nieruchomościami.

Kancelaria Nowicki i Ziemczyk wspiera także Klientów w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego, prawa zamówień publicznych i nieuczciwej konkurencji.

Założeniem działalności Kancelarii Nowicki i Ziemczyk jest dostarczenie Klientom instytucjonalnym usług prawnych na wysokim poziomie w języku polskim, angielskim i niemieckim. Staramy się poznać naszych Klientów i charakter prowadzonej przez nich działalności w możliwie najpełniejszy sposób, tak aby proponowane rozwiązania nie były doraźne, lecz uwzględniały specyfikę oraz strukturę danego podmiotu. Staramy się ponadto wprowadzać i rozwijać gamę tzw. produktów informacyjnych dla naszych Klientów, których zadaniem jest wspieranie ich działalności. Aby w pełni dopasować się do potrzeb naszych Klientów, wykorzystujemy aktualnie dostępne rozwiązania technologiczne, dzięki którym możemy na odległość świadczyć usługi prawne na wysokim poziomie. Pragniemy dzielić się wiedzą i doświadczeniem tak z Klientami, jak i ich pracownikami – dlatego też uruchomiliśmy platformę e-learningową i przygotowujemy specjalistyczne szkolenia on-line dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Kancelaria Prawna Nowicki & Ziemczyk

Adwokaci i Radcowie prawni Sp. P.

ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 lok 72

02-972 Warszawa

tel. +48 22 620-43-44
fax. +48 22 419-09-44
e-mail: kancelaria@lawsolutions.eu

KRS: 0000365207

NIP: 5213579601

REGON: 142593122

www.lawsolutions.eu

Pomimo iż w ostatnich latach drony cywilne stają się w Polsce coraz bardziej popularne, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jaką odpowiedzialnością wiąże się ich pilotowanie oraz jakie obowiązki spoczywają na ich operatorach. Szczególne wątpliwości dotyczą coraz częstszego pojawiania się dronów na terenach osiedli mieszkaniowych. Warto zatem rozważyć jakie prawa w takiej sytuacji przysługują właścicielom nieruchomości.
Niektóre z planowanych zmian w prawie pracy w 2018 roku są jeszcze przed nami. Przygotowany ma zostać m.in. nowy Kodeks pracy, zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy oraz obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Chociaż propozycje te znajdują się na razie na wczesnym etapie prac, część z nich ma szanse wejść w życie w tym roku.

REKLAMA

Rozwiązywanie sporów zbiorowych stanowi wyzwanie dla pracodawców, którzy w sytuacji zaistnienia sporu muszą porozumieć się z pracownikami w celu załagodzenia zaistniałych konfliktów. Spór zbiorowy przebiega w kilku etapach, zaś każdy z etapów charakteryzuje się zupełnie innymi cechami, o których należy pamiętać podejmując się jakichkolwiek działań.
Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek powstrzymywania się od wszelkich praktyk mobbingowych, jak również nakładają na niego obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi i jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy, gdy w zakładzie pracy dojdzie do mobbingu?

REKLAMA

Przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oddziałuje nie tylko na efektywność pracy, ale także na atmosferę jaka panuje w zakładzie. W związku z tym nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz brak porozumienia pomiędzy pracownikami przy realizacji obowiązków może stać się przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę.
Jakie warunki musi spełnić oraz jakich formalności musi dochować zarówno pracownik, jak i pracodawca, w celu prawidłowego zakończenia stosunku pracy w drodze wypowiedzenia?
Jeszcze tylko do 30 czerwca 2018 roku możliwe będzie wystawianie zwolnień lekarskich w formie papierowej. Po tej dacie nastąpi ostateczne przejście ze zwolnień papierowych na e-zwolnienia.
Wykazanie nadgodzin przez pracownika w procesie sądowym nie jest sprawą prostą. Dochodzenie swoich praw w tym zakresie ułatwić może pracownikowi brak prowadzenia ewidencji czasu pracy. Jakimi dowodami może posługiwać się pracownik w sporze o nadgodziny wiedząc, że nie zawsze sąd bez wątpliwości przyzna rację pracownikowi?
W świetle przepisów ustawy o własności lokali właściciel lokalu ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz obowiązany jest uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. W przypadku niewywiązania się przez właściciela lokalu z wyżej wskazanych obowiązków wspólnocie mieszkaniowej przysługuje roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej z tytułu kosztów obciążających właściciela lokalu.
Każdy pracodawca przetwarza w trakcie trwania stosunku zatrudnienia dane osobowe swoich pracowników. Przetwarzanie takie polega przede wszytkim na gromadzeniu danych w celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia akt osobowych pracownika oraz wykonywania innych obowiązków pracodawcy, w tym jego obowiązków jako płatnika danin publicznoprawnych. Czy jednak pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika, inne niż wymienione w art. 22(1) Kodeksu pracy, na podstawie wyrażonej przez niego zgody?
Od 1 maja 2017 roku obowiązuje nowe rozporządzenie z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Jakie zmiany zostały wprowadzone, i jak dalece mogą one wpłynąć na działalność pracodawców?
Bardzo ważną kwestią z punktu widzenia mieszkańców jest powierzenie codziennych spraw utrzymania nieruchomości wspólnej uprawnionemu podmiotowi. Niejednokrotnie jednak pojęcia zarządu, zarządcy i administratora używane są zamiennie, co może powodować nieporozumienia. Wobec czego rozróżnienie podstaw ich działania oraz zakresu kompetencji ma duże znaczenie dla funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.
W ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia ze zmianami w prawie pracy, które mają na celu coraz większe uelastycznienie czasu pracy. Jedną z instytucji temu służących jest tzw. ruchomy czas pracy. Zobaczmy jakie wady oraz jakie zalety wiążą się z tą instytucją.
Pracodawcy oferują swoim pracownikom, najczęściej w okresie przedświątecznym, dodatkowe świadczenia pieniężne lub rzeczowe. Jakie są podstawowe zasady, dotyczące opłacania składek i odprowadzania podatków od świadczeń dla pracowników finansowanych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)?
Miejsce wykonywania pracy należy wskazać w umowie o pracę. Przy czym, poza tzw. pracownikami mobilnymi, którzy pracę świadczą na wyznaczonym obszarze geograficznym, miejsce pracy określa się najczęściej punktowo poprzez wskazanie siedziby pracodawcy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki w innym miejscu. Jeśli pracownik świadczy pracę za granicą, w jednym z krajów Unii Europejskiej, pojawia się pytanie, czy takie wykonywanie obowiązków za granicą odbywa się w ramach zagranicznej podróży służbowej, czy może stanowi delegowanie celem świadczenia usług.
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przez czas pracy należy rozumieć czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Biorąc to pod uwagę, pojawia się pytanie, jak zakwalifikować udział pracowników w szkoleniach – czy czas ten należy uwzględniać w czasie pracy, czy też nie.
Pracodawcy mają obowiązek terminowo uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne swoich pracowników, a także odprowadzać zaliczki na ich podatek dochodowy. Z jakimi konsekwencjami muszą się liczyć pracodawcy w przypadku, gdy nie dopełnią tych obowiązków?
Rok 2017 przyniósł rewolucyjne zmiany dla zleceniodawców i zleceniobiorców. Wprowadzona została bowiem minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia, a także obowiązek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia. Pojawiły się także inne zmiany. Jak wpływa to na uprawnienia obu stron, i czy nie przybliża niebezpiecznie zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych do stosunku pracy? Odpowiadając na te pytania należy szczegółowo rozważyć poszczególne elementy nowych regulacji.
Na rok 2017 planowane są kolejne nowelizacje przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Czego pracodawcy powinni się obawiać, a co wprowadzi ułatwienia w zakresie prowadzonej przez nich działalności?
Od 1 stycznia 2017 roku zmieniły się nie tylko akty prawne związane z prawem pracy, ale także takie, które w sposób ogólny odnoszą się do sfery zatrudniania pracowników oraz innych osób. Niewielkie modyfikacje czekają na pracodawców również w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego.

REKLAMA