| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Umowy budowlane

 • Umowa o zarządzanie nieruchomością

  W umowie Zleceniodawca zleca Zarządzającemu podjęcie czynności zwykłego zarządu nieruchomością. BEZPŁATNY WZÓR

 • Protokół przekazania terenu

  Zanim rozpoczęty zostanie proces inwestycyjny, inwestor powinien przekazać teren wykonawcy. Przekazanie to powinno być opisane w odpowiednim protokole.

 • Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

  Inwestor może zlecić zewnętrznemu podmiotowi sprawowanie nadzoru inwestorskiego w jego imieniu. W zamian zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie.

 • Umowa o wykonanie prac projektowych nie wymagających zatwierdzenia

  W umowie o wykonanie prac projektowych Zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji, w zamian za wynagrodzenie.

 • Umowa administracji nieruchomością

  W umowie tej właściciel powierza zewnętrznemu podmiotowi obowiązki związane z administracją określoną nieruchomością. Zakres administracji nie wykracza poza zwykły zarząd rzeczą.

 • Umowa o budowę i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

  W umowie wykonawca zobowiązuje się do budowy lokalu mieszkalnego oraz przeniesienia jego własności na rzecz Zamawiającego.

 • Umowa o generalne wykonawstwo

  Umowa o roboty budowlane w zakresie generalnego wykonawstwa obejmuje wykonanie całości robót budowlanych dotyczących danej inwestycji. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za końcowy efekt. WZÓR BEZPŁATNY.

 • Umowa o roboty budowlane

  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. BEZPŁATNY WZÓR.

 • Umowa o wykonanie remontu

  Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa o roboty budowlano-montażowe

  W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy. W zamian otrzymuje wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR.

 • Umowa stała o wykonywanie remontów i konserwacji

  Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przez czas określony w umowie do wykonywania remontów oraz czynności konserwacyjnych. W zamian otrzymuje wynagrodzenie. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa o pełnienie funkcji kierownika budowy

  W umowie Zlecający zleca Wykonawcy pełnienie funkcji kierownika budowy oraz określa obowiązki z tym związane. BEZPŁATNY WZÓR

 • Umowa o wykonawstwo częściowe

  W umowie o wykonawstwo częściowe Zamawiający powołuje wykonawców do określonego zakresu prac budowlanych. BEZPŁATNY WZÓR

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KG Legal

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »