reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Wzory umów

Wyszukiwarka wzorów umów i pozwów

Kategoria: Usługi

 • Wypowiedzenie umowy o dzieło przez zamawiającego

  Umowę o dzieło może wypowiedzieć zarówno przyjmujący zamówienie jak i zamawiający. Zamawiający musi jednak pamiętać o zapłacie umówionego wynagrodzenia. Może jednak pomniejszyć je o to co przyjmujący zamówienie zaoszczędził z powodu nie wykonania dzieła.

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia przez dającego zlecenie

  Dający zlecenie może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Musi jednak uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.

 • Umowa o zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej

  BEZPŁATNY WZÓR. Umowa o dzieło. Określa m.in. wymagania dotyczące projektowanej strony internetowej, wynagrodzenie oraz termin wykonania.

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

  BEZPŁATNY WZÓR. Po okresie wypowiedzenia umowa zostaje rozwiązana

 • Umowa o wykonanie usług remonowych

  Umowa o roboty remontowe jest umową jaką inwestor zwiera z wykonawcą. Jej przedmiotem jest dokonanie remontów. Co do zasady wykonawcy za jego prace należy się wynagrodzenie

 • Umowa o świadczenie usług

  Umowa o świadczenie usług to często występująca w obrocie prawnym, acz nie występująca w kodeksie cywilnym, umowa. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy zlecenia.

 • Umowa o roboty budowlane

  Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia.

 • Umowa zlecenia

  Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

 • Informacja o przeszkodach

  Jeżeli materiał dostarczony przez zamawiającego nie nadaje się do prawidłowego wykonania dzieła albo jeżeli znajdą się inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu, przyjmujący zamówienie powinien niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.

 • Pismo w sprawie współdziałania

  Jeżeli do wykonania dzieła potrzebne jest współdziałanie zamawiającego, a tego współdziałania brak, przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiającemu odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

 • Umowa o dzieło

  BEZPŁATNY WZÓR. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

 • Rozwiązanie umowy o dzieło

  BEZPŁATNY WZÓR. Strony mogą rozwiązać umowę o dzieło na mocy zgodnego porozumienia.

 • Wezwanie do usunięcia wad

  Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie.

 • Wypowiedzenie umowy zlecenia przez przyjmującego zlecenie

  Umowę zlecenia można wypowiedzieć. Może to uczynić i dający zlecenie i przyjmujący zlecenie.

 • Wypowiedzenie umowy o dzieło przez przyjmującego zamówienie

  Umowę o dzieło może wypowiedzieć zarówno przyjmujący zamówienie jak i zamawiający. Najlepiej jednak uczynić to na piśmie.

 • Umowa o prace projektowe

  Umowa o prace projektowe to umowa zawierana pomiędzy inwestorem a architektem. Przedmiotem takiej umowy jest sporządzenie projektu architektonicznego. Postanowienia takiej umowy należy wzorować na przepisach dotyczących umowy o dzieło.

 • Umowa o zaprojektowanie i wykonanie mebli kuchennych

  Zaprojektowanie i wykonanie mebli to wykonanie dzieła. Sama umowa jest umową o dzieło

 • Umowa o dzieło z wynagrodzeniem kosztorysowym

  BEZPŁATNY WZÓR. Wynagrodzenie może być określone w zryczałtowanej wysokości lub w formie kosztorysu.

 • Odstąpienie od umowy o dzieło

  BEZPŁATNY WZÓR. Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. Stanowi o tym art. 635 Kodeksu cywilnego

 • Umowa o wykonanie remontu łazienki

  Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont łazienki. Strony określają zakres prac, kwestie wynagrodzenia, czy dostarczenia materiałów niezbędnych do remontu. BEZPŁATNY WZÓR.

reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama
reklama