Kategorie

Terminarz

1 mar 2018
30 maja 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2017 r. Roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2017 r. …
2018-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2017 r. składane przez organ wykonujący funkcje organu założycielskiego
2018-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-03-01
Dodaj do kalendarza
Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
2018-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem …
2018-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2017 r. składane przez dysponentów części budżetowej
2018-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2017 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2018-03-01
Dodaj do kalendarza
Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87
2018-03-02
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2018-03-02
Dodaj do kalendarza