reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Kwiecień 2020

01 Kwiecień 2020 - 92 dzień roku,

do końca pozostało 274 dni

Imieniny : Grażyny, Katarzyny, Zbigniewa

Następnego dnia : Arona, Franciszka, Teodozji

Ważne terminy

20 stycznia 2021 r.

 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za grudzień 2020 r. lub INF-1
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za grudzień 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników
 • Złożenie DEK-R za 2020 r. przez pracodawców zobowiązanych w poprzednim roku do wpłat na PFRON
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Wpłata zaliczki kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych za IV kwartał 2020 r.
 •  Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w grudniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • Złożenie PIT-16 (wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej) lub w przypadku „przejścia” z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w grudniu lub ostatnim kwartale 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów, które wybrały uproszczoną metodę opłacania zaliczki lub opodatkowanie metodą liniową (19%)
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2020 r.
 • Złożenie oświadczenia przez uprawnionych podatników CIT o korzystaniu z kredytu podatkowego (zwolnienia z płacenia zaliczek na podatek dochodowy)
 • Złożenie deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2021 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2020 r. składane przez urzędy skarbowe

21 stycznia 2021 r.

 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za grudzień 2020 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

22 stycznia 2021 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2020 r. składane przez zarządy JST

24 stycznia 2021 r.

 • Niedziela objęta zakazem handlu (nie dotyczy wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania zatrudnionemu wykonywania takich czynności)

25 stycznia 2021 r.

 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN; AKC-ST/AKC-STn
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.
 • Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za grudzień 2020 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2020 r. składane przez Prezesa KRUS
 • VAT-8
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7K za IV kwartał 2020 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za grudzień 2020 r. składane przez Prezesa ZUS

26 stycznia 2021 r.

 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

Zmiany w prawie

01.04.2020

reklama
reklama
reklama