Kategorie

Terminarz

1 sie 2021
30 paź 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

ORD-W1 za miesiąc poprzedni
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi i unieszkodliwianiu za I półrocze …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego za za I półrocze br. składane przez wprowadzającego …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania finansowego do Szefa KAS przez podatników PIT (art. 45 ust. 5 updof)
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Opłacenie składek przez rolników za III kwartał 2021 r.
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. prowadzących zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu za I półrocze br. składane przez …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
AKC-PA - lipiec
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca roku bieżącego
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Sprawozdanie za I półrocze br. przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2021-08-02
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2021-08-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2021-08-05
Dodaj do kalendarza