| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Marzec 2019

02 Marzec 2019 - 61 dzień roku,

do końca pozostało 304 dni

Imieniny : Heleny, Michała, Pawła

Następnego dnia : Daniela, Kunegundy, Maryny

Ważne terminy

20 lutego 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2018 r. – 28 lutego (cz)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2019 r. lub INF-1
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2018 r. – 10 marca (nd)** - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
 • Przekazanie PIT-11 i PIT-8C podatnikom
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2018 r. – 28 lutego (cz)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w styczniu 2019 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2018 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Przekazanie do ZUS zaświadczenia o łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2018 r.
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2018 r. – 28 lutego (cz)* - Termin będzie obowiązywał pod warunkiem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • Wydanie pracownikom informacji rocznej ZUS IMIR za 2018 r.

21 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lub państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez Polską Akademie Nauk, agencje państwowe
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS praz fundusze zarządzane przez prezesa KRUS
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)

22 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2018 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych

25 lutego 2019 r.

 • VAT-8
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2018 r. składane przez zarząd nadzorującej JST
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2017 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r składane przez zarządy JST
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2019 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Roczna korekta VAT odliczonego w roku poprzednim
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni

26 lutego 2019 r.

 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2017 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2017 r. składane przez zarząd nadzorującej jednostki samorządu terytorialnego

Zmiany w prawie

02.03.2019

04.03.2019

05.03.2019

06.03.2019

07.03.2019