REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2023 r. …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ za 2022 r. składane …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ za 2022 r. składane przez Polską …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ za 2022 r. składane przez …
2023-02-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35, Rb-40 za IV kwartały 2022 r. składane przez kierowników agencji wykonawczych
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2022 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
2023-02-22
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ za 2022 r. składane przez zarządy JST
2023-02-23
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2022 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2022 r. składane …
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za styczeń 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za styczeń 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za styczeń 2023 r.
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za styczeń 2023 r.
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Roczna korekta VAT odliczonego w roku poprzednim
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń 2023 r.
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za styczeń 2023 r.
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za styczeń 2023 r.
2023-02-27
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za styczeń 2023 r. składane przez dysponenta części 77
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za styczeń 2023 r. składane przez dysponenta części 87
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za styczeń 2023 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez …
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie ubezpieczonemu rocznej informacji za 2022 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w …
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/ informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2022 r. …
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Raport o składkach zapłaconych w roku poprzednim za ubezpieczonych pracowników
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek …
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za styczeń 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie przez płatników dokonujących wypłat należności osobom niemającym w Polsce miejsca zamieszkania imiennych informacji …
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r.
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikom PIT-11 i PIT-8C za 2022 r.
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Zawiadomienie ZUS o łącznej kwocie dochodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w 2022 r.
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdanie Rb-23PL za 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Roczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Przekazanie podatnikowi informacji PIT-R o wypłaconych kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2022 r.
2023-02-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-35 za IV kwartały 2022 r. składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2023-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowych
2023-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-34PL za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponenta części budżetowej
2023-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-33, za IV kwartały 2022 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta …
2023-03-01
Dodaj do kalendarza
Rozpoczęcie składania deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez ubezpieczonych w wieku od 18 do ukończenia 55 lat
2023-03-01
Dodaj do kalendarza
Informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni
2023-03-01
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2022 r., roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST, Rb-PDP za 2022 r. …
2023-03-01
Dodaj do kalendarza
Rb-27UE za poprzedni rok składane przez dysponenta części 87
2023-03-02
Dodaj do kalendarza

REKLAMA