REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za I kwartał 2023 r. składane przez kierowników placówek
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia. UWAGA! W …
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni …
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe za I kwartał 2023 r.
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR  za marzec 2023 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2023-04-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za marzec 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w marcu 2023 r. lub w I kwartale 2023 r. dochodów z pozarolniczej …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2023 r. przez pozostałych płatników składek
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE KPO za marzec 2023 r. składane przez dysponenta części 34
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za marzec 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za marzec 2023 r. składane przez dysponentów części …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za marzec 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za marzec 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2023 r. lub I kwartał 2023 r. (przez podatników …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających …
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2023 r. lub INF-1
2023-04-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za marzec 2023 …
2023-04-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-N – jako jednostki budżetowej i jako organu za I kwartał 2023 r. składane przez jednostki budżetowe, …
2023-04-21
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS za I kwartał 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez państwowe fundusze celowe posiadające osobowość …
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-40 za styczeń-marzec 2023 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu …
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za marzec 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-ZN za I kwartał 2023 r. składane przez zarządy JST
2023-04-24
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za marzec 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje …
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW/AKC-WWn, AKC-WG, AKC-EN, …
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K za I kwartał 2023 r.
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2023 r. 
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS, Rb-FEP za marzec 2023 r. składane przez Prezesa ZUS
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za marzec 2023 r. składane przez Prezesa KRUS
2023-04-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za marzec 2023 r. składane przez dysponenta części 77
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne łączne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez Polską Akademię Nauk
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za marzec 2023 r. składane przez dysponenta części 87
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za I kwartał 2023 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2023 r. – jeżeli wybrano kwartalne …
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2023-04-28
Dodaj do kalendarza
Kwartalne jednostkowe sprawozdania Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2023 r. składane przez agencje wykonawcze, ZUS oraz zarządzane przez ZUS …
2023-04-28
Dodaj do kalendarza

REKLAMA