Kategorie

Terminarz

6 sie 2021
4 lis 2021
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

AKC-P za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
CIT-7 za miesiąc poprzedni
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lipcu 2021 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na …
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za lipiec 2021 r.
2021-08-09
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2021 r. przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za lipiec 2021 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2021 r. składane przez …
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2021 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2021-08-10
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2021 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2021-08-11
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2021 r. składane przez urzędy skarbowe
2021-08-12
Dodaj do kalendarza