| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Grudzień 2017

09 Grudzień 2017 - 343 dzień roku,

do końca pozostało 22 dni

Imieniny : Leokadii, Nataszy, Waleri

Następnego dnia : Bohdana, Daniela, Eulalii

Ważne terminy

29 marca 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

30 marca 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za luty 2020 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za luty 2020 r. składane przez dysponenta części 77

31 marca 2020 r.

 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych
 • Sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy
 • Ostateczny termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki za 2019 r.
 • Złożenie ZUS ZSWA – Zgłoszenia danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2019 r.
 • Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2020 r.
 • IFT-2/IFT-2R
 • AKC-PA - marzec
 • Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni
 • Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym przekazują drogą elektroniczną (z nielicznymi wyjątkami) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 lub CIT-8AB z załącznikami oraz wpłacają podatek należny za 2019 r.
 • Przekazanie drogą elektroniczną przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2/IFT-2R
 • Korzystający ze środowiska powinni wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat do urzędu marszałkowskiego za 2019 r. (sprawozdanie roczne)
 • Dokonanie wpłaty z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2019 r.
 • Złożenie informacji ORD-U o umowach zawartych z nierezydentami w 2019 r. przez podatników mających kalendarzowy rok podatkowy
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty 2020 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informacje składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone

1 kwietnia 2020 r.

 • Rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2020/2021 r.

Zmiany w prawie

09.12.2017

10.12.2017

11.12.2017

12.12.2017