Kategorie

Terminarz

10 wrz 2020
9 gru 2020
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zapłata składek za sierpień 2020 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FS i FP przez osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za …
2020-09-10
Dodaj do kalendarza
INTRASTAT za miesiąc poprzedni
2020-09-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za sierpień 2020 r. składane przez jednostki budżetowe, jednostki obsługujące Uwaga! Sprawozdanie …
2020-09-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
2020-09-10
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2020 r. składane …
2020-09-10
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2020-09-13
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2020 r. składane przez urzędy skarbowe
2020-09-14
Dodaj do kalendarza
II rata podatku od środków transportowych
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za sierpień 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie sprawozdania finansowego za 2019 r. do KRS przez jednostki, które podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który …
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za sierpień 2020 r. przez pozostałych płatników
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
III rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2020-09-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2020 r. składane …
2020-09-15
Dodaj do kalendarza