| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Lipiec 2017

11 Lipiec 2017 - 192 dzień roku,

do końca pozostało 173 dni

Imieniny : Benedykta, Eleonory, Kaliny

Następnego dnia : Brunona, Jana, Pameli

Ważne terminy

15 lipca 2018 r.

 • Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych przez jednostki kontynuujące działalność
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki nieobjęte wpisem do KRS
 • Zakaz pracy w placówkach handlowych
 • Roczne sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez jednostki objęte wpisem do KRS
 • Roczne sprawozdania finansowe oraz dodatkowe dokumenty składane przez spółdzielnie objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych

16 lipca 2018 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia, kierowników uczelni publicznych
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za II kwartały 2018 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE, Rb-28UE WPR składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2018 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za czerwiec 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Kwartalne sprawozdania Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34PL za II kwartały 2018 r. składane przez kierowników placówek

18 lipca 2018 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za czerwiec 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej

20 lipca 2018 r.

 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Półroczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich Rb-BZ1 za I półrocze 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń
 • CIT-5
 • Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych za miesiąc poprzedni
 • Sprawozdania NBP przez jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł
 • Sprawozdania NBP (kwartalne)
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z pozarolniczej działalności oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów osiągniętych w poprzednim kwartale
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni kwartał
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni kwartał
 • INF-W za ostatnie półrocze
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w miesiącu poprzednim dochodów z działów specjalnych
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • DEK-I-O, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-II-a, DEK-W za miesiąc poprzedni
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (nieposiadających osobowości prawnej)

22 lipca 2018 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

Zmiany w prawie

11.07.2017

12.07.2017