Kategorie

Terminarz

11 sie 2018
9 lis 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-08-12
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za II kwartały 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
2018-08-13
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2018 r. składane przez urzędy skarbowe
2018-08-13
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez ministrów nadzorujących agencje wykonawcze
2018-08-14
Dodaj do kalendarza
Rb-BZ2 za poprzednie półrocze składane przez organy wykonujące funkcje organów założycielskich
2018-08-14
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za II kwartały 2018 r. składane przez Prezesa ZUS
2018-08-14
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-08-15
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2018 r. składane …
2018-08-16
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za lipiec 2018 r. przez pozostałych płatników
2018-08-16
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-08-19
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowej
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za lipiec 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za lipiec 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-08-20
Dodaj do kalendarza
2018-08-21
Dodaj do kalendarza