REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Terminarz

Miesięczne sprawozdania Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za maj 2024 r. składane przez urzędy skarbowe
2024-06-12
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-40 za kwiecień 2024 r. składane przez Prezes ZUS
2024-06-14
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2024 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
2024-06-17
Dodaj do kalendarza
Przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w maju 2024 r.
2024-06-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2024 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną
2024-06-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2024 r. …
2024-06-17
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku …
2024-06-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za maj 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za maj 2024 r. składane przez dysponentów części budżetowych
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za maj 2024 r. z tytułów określonych w art. art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za maj 2024 r. 
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za maj 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON lub INF-1 za maj 2024 r.
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata za maj 2024 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w maju 2024 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za maj 2024 r. przez pozostałych płatników składek
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-28UE KPO za maj 2024 r. składane przez dysponenta części 34
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za maj 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez pozostałych płatników oraz złożenie …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za maj 2024 r. składane przez dysponentów …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w maju 2024 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z …
2024-06-20
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego – jako jednostki budżetowej i jako organu za maj 2024 r. …
2024-06-21
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-40 za maj 2024 r. składane przez dysponenta Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON, kierowników …
2024-06-24
Dodaj do kalendarza
VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-8
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-9M za miesiąc poprzedni
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Rozliczenie podatku cukrowego należnego za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Złożenie: Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
VAT-12 za miesiąc poprzedni
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za maj 2024 r. 
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-FUS, Rb-FEP za maj 2024 r. składane przez Prezesa ZUS
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za maj 2024 r. składane przez Prezesa KRUS
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za maj 2024 r.
2024-06-25
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za maj 2024 r. składane przez dysponenta części 87
2024-06-28
Dodaj do kalendarza
Wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa …
2024-06-28
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdanie Rb-27 za maj 2024 r. składane przez dysponenta części 77
2024-06-28
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VII-DO za maj 2024 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez …
2024-06-30
Dodaj do kalendarza
Praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych 
2024-06-30
Dodaj do kalendarza
Ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2023 r. w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny …
2024-06-30
Dodaj do kalendarza
Określenie odsetka partycypacji w PPE osób zatrudnionych, warunkującego zwolnienie podmiotu zatrudniającego ze stosowania ustawy o PPK
2024-07-01
Dodaj do kalendarza
Sprawozdania miesięczne Rb-40 za maj 2024 r. składane przez dysponentów państwowych funduszy celowych (z wyjątkiem dysponenta Funduszu …
2024-07-01
Dodaj do kalendarza
Przekazanie do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek …
2024-07-01
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za czerwiec 2024 r. przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
2024-07-05
Dodaj do kalendarza
Złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za …
2024-07-05
Dodaj do kalendarza
Zapłata składek za czerwiec 2024 r. na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP i FEP przez jednostki budżetowe i samorządowe …
2024-07-05
Dodaj do kalendarza
Kwartalne sprawozdanie Rb-27ZZ za II kwartały 2024 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące
2024-07-08
Dodaj do kalendarza

REKLAMA