Kategorie

Terminarz

12 wrz 2018
11 gru 2018
Zakres dat:

Maksymalny zakres dat to 90 dni

Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2018 r. składane przez urzędy skarbowe
2018-09-12
Dodaj do kalendarza
Zakaz pracy w placówkach handlowych
2018-09-16
Dodaj do kalendarza
III rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
II rata podatku od środków transportowych
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
Złożenie i opłacenie ZUS DRA za sierpień 2018 r. przez pozostałych płatników
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za sierpień 2018 r. składane …
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
III rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
2018-09-17
Dodaj do kalendarza
Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za sierpień 2018 r. składane przez izby administracji …
2018-09-18
Dodaj do kalendarza
Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
2018-09-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
2018-09-20
Dodaj do kalendarza
Rb-28UE, Rb-28UE WPR za miesiąc poprzedni składane przez dysponentów części budżetowych
2018-09-20
Dodaj do kalendarza